Flerspråklig informasjon og råd om koronaviruset fra Oslo kommune, Enhet for mangfold og integrering, EMI og OXLO. Produksjon: Radio Inter FM og Radio Latin-Amerika 26.03.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *